Laatste update:
October 02, 2017, 17:26

Hulp & Zorg


Pastorale zorg in de Baptistengemeente Groningen.

De Bijbel is het uitgangspunt van de gemeente. Ook binnen het pastoraat wordt dit zichtbaar.


In degesprekken met mensen proberen we met de Bijbel in de hand met mensen te kijken naar hun unieke persoonlijke situatie om zo te ontdekken welke woorden van troost, bemoediging en opbouw God hen te bieden heeft.  

 

Pastoraat klinkt erg moeilijk maar ten diepste begrijpen wij pastoraat als het omzien naar en betrokken zijn op elkaar. Het aangaan en onderhouden van relaties tussen mensen. Wat het bijzonder maakt is dat we dit mogen doen doordat God ons aan elkaar verbonden heeft en in alle relaties die we hebben een rol speelt. 

 

In de Baptistengemeente Groningen kennen we pastoraat op een aantal niveaus:


1) Basiszorg   

Hieronder wordt verstaan het omzien naar elkaar door gemeenteleden onderling. Dit gebeurt onder andere tijdens het koffiedrinken na de dienst op zondag. Centrale plaats voor de basiszorg zijn de gemeente groei groepen. Deze kleine groepen komen regelmatig samen en zijn plekken waar men samen op trekt en op elkaar betrokken is.  

Basiszorg is bijvoorbeeld een hand op een schouder, een bemoediging, het medeleven met en bidden voor elkaar, een klankbord voor elkaar zijn of een bloemetje, telefoontje of bezoekje bij ziekte of zorgen, een verjaardag, jubileum of geboorte. 

 

2) Pastoraal team 


Hieronder valt het pastoraat wat uitstijgt boven de basiszorg. Dit wordt uitgevoerd door broeders en zusters met een pastorale gave in de gemeente, samen vormen ze het pastoraal team. De aandachtsgebieden zijn het extra bezoeken van de senioren en kwetsbaren in de gemeente en mensen met een pastorale vraag die het gebied van de basiszorg overstijgt. Ieder lid of iedere vriend van de gemeente kan een beroep doen op pastorale zorg vanuit het PT. Rechtstreeks via de coördinator van het PT of eventueel na overleg met de kringleider.

 

3) Voorganger

Naast deze vormen van pastoraat is ook de voorganger beschikbaar voor pastoraal werk. Hij geeft extra aandacht en begeleiding bij plotselinge en ingrijpende problemen als overlijden, ernstige ziekte, gezinsproblematiek, ethische kwesties en huwelijksproblematiek. Eventueel wordt door de voorganger doorverwezen naar professionele hulpverlening. Waar mogelijk zal dit ook hulpverlening op Christelijke basis zijn.

 

Hulp in de praktijk 

De Baptistengemeente Groningen wil zich graag presenteren als hulpverlener in de wijk en biedt onder andere hulp via de christelijke Stichting HiP (Hulp in Praktijk). Deze stichting is er speciaal op gericht om mensen zonder financiële middelen of groot sociaal netwerk op vrijwillige basis te helpen. Hulp kent vele vormen, en u kunt bijvoorbeeld denken aan mensen die: boodschappen voor u doen, vervoer verzorgen, karweitjes in en om uw huis opknappen of lastige formulieren samen met u invullen. Ook als u gewoon behoefte heeft aan een bezoekje van iemand om mee te praten, kan dit via HiP worden geregeld. 

 

U kunt bellen met het nummer: 050-7370275 of het hulpformulier invullen. HiP neemt uw hulpvraag dan in behandeling en gaat vervolgens op zoek naar iemand in de buurt die staat ingeschreven bij de stichting.

Meer informatie kunt u vinden op de website van HiP. 

 

Stichting Present  

De Baptistengemeente Groningen biedt ook hulp aan via Stichting Present. Stichting Present inventariseert vrijwilligers die graag iets zouden willen doen voor een ander, die zelf hiervoor de middelen niet heeft. Zij zoeken hier dan een geschikte hulpvraag bij. Dit gebeurt in de vorm van groepsprojecten waarbij meerdere mensen specifiek helpen bij grotere klussen zoals: helpen bij uw verhuizing, laminaat leggen, behangen of schilderen, het schoonmaken en opruimen van uw huis of het snoeien van een opstandige heg in uw tuin.

 

Meer informatie kunt u vinden op de website van Stichting Present.

 

Meer informatie over beide projecten binnen de Baptistengemeente Groningen kunt u verkrijgen via Carina de Vries, email: carinajdv@gmail.com

 

 

Voorganger


Ds. Fokko Stalman

 

Diensten 

     
01-10-2017 10:00 uur
► Ds. Fokko Stalman
    Avondmaal

08-10-2017  10:00 uur
► Ds. Fokko Stalman

15-10-2017  10:00 uur
► Ds. Jur Kruizinga

22-10-2017  10:00 uur
► Ds. Jannes Hofman
 
22-10-2017  16:00 uur
► Ds. Fokko Stalman
   Ouderendienst
 
29-10-2017  10:00 uur
► Ds. Fokko Stalman