Inhoudsopgave

Voorrede
[VIII]
1. Johannes Elias Feisser
[1]
2. De worsteling te Zutphen
[40]
3. De Amsterdamse broederschap
[75]
4. Een vruchtbaar isolement
[97]
5. Aan het Stadskanaal
[124]
6. De opkomst der Franeker gemeente
[142]
7. Uniepogingen
[161]
8. Predikstations onder Duitsche belijdenis
[180]
9. De school van Holleman
[194]
10. Opwekking en terugslag
[217]
11. Unie en bond
[243]
Bijlagen
[271]

Voorganger


Ds. Fokko Stalman

 

Diensten 

     
01-10-2017 10:00 uur
► Ds. Fokko Stalman
    Avondmaal

08-10-2017  10:00 uur
► Ds. Fokko Stalman

15-10-2017  10:00 uur
► Ds. Jur Kruizinga

22-10-2017  10:00 uur
► Ds. Jannes Hofman
 
22-10-2017  16:00 uur
► Ds. Fokko Stalman
   Ouderendienst
 
29-10-2017  10:00 uur
► Ds. Fokko Stalman